Opdrachten 2017-2018

  • Toekomstverkenning/strategieontwikkeling, Koninklijke Hibin;
  • Analyse van de toekomstige ontwikkelopgave ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur, Centrum Ondergronds Bouwen;
  • Jubileumboek 50 jaar IJ-tunnel;
  • Verslagen diverse onderzoeken bouwgroothandel;
  • Mede-organisator Fabrikant van de Toekomst, Koninklijke Hibin;
  • Redacteur vakblad ondergronds bouwen, Centrum Ondergrond Bouwen;
  • Mede-organisator congres [Bouwgroothandel Bijeen];
  • Redacteur website en digitale nieuwsbrieven Koninklijke Hibin en Hibin Opleidingen;
  • Jubileumboek Kiltunnel; 
  • Redacteur Dichterbij en BRDR, Rabobank Amersfoort-Eemland;
  • Advisering ADFYS Paramedisch Centrum;
  • Advisering/implementatie communicatie duurzame inzetbaarheid, Fonds Collectieve Belangen Hibin;
  • Communicatiestrategie Natuurspeelplaatsen Lopikerwaard;
  • Brochure Langeraarse Plassen, Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Advisering opzet crowdfundingplatform 'Female farmers Malawi';
  • Ontwikkeling/implementatie marketing/communicatiestrategie probiotiklab, Java (PUM);
  • Advisering herpositionering producent palmsuiker, Java (PUM).
  • Script video 'Huis in de Wei' Scherpenzeel;
  • Toeristisch Recreatief Ontwikkelperspectief Hoek van Holland;
  • Tekst crowdfundingactie Platowood;
  • Verslag symposium Anders Verlegd, gemeente Leiden;
  • Brochures De Ruwbouwgroep;
  • Advisering strategie STUIM, the energizing company;
  • Workshop communicatiestrategie Het Gezonde Net (fysiotherapie);
  • Persberichten, speeches en artikelen, diverse organisaties.