Opdrachten 2017-2018

 • Toekomstverkenning/strategieontwikkeling, Koninklijke Hibin;
 • Analyse van de toekomstige ontwikkelopgave ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur, Centrum Ondergronds Bouwen;
 • Jubileumboek 50 jaar IJ-tunnel;
 • Verslagen diverse onderzoeken bouwgroothandel;
 • Mede-organisator Fabrikant van de Toekomst, Koninklijke Hibin;
 • Redacteur vakblad ondergronds bouwen, Centrum Ondergrond Bouwen;
 • Mede-organisator congres [Bouwgroothandel Bijeen];
 • Redacteur website en digitale nieuwsbrieven Koninklijke Hibin en Hibin Opleidingen;
 • Jubileumboek Kiltunnel; 
 • Redacteur Dichterbij en BRDR, Rabobank Amersfoort-Eemland;
 • Advisering ADFYS Paramedisch Centrum;
 • Advisering/implementatie communicatie duurzame inzetbaarheid, Fonds Collectieve Belangen Hibin;
 • Communicatiestrategie Natuurspeelplaatsen Lopikerwaard;
 • Brochure Langeraarse Plassen, Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Advisering opzet crowdfundingplatform 'Female farmers Malawi';
 • Ontwikkeling/implementatie marketing/communicatiestrategie probiotiklab, Java (PUM);
 • Advisering herpositionering producent palmsuiker, Java (PUM).
 • Script video 'Huis in de Wei' Scherpenzeel;
 • Toeristisch Recreatief Ontwikkelperspectief Hoek van Holland;
 • Tekst crowdfundingactie Platowood;
 • Verslag symposium Anders Verlegd, gemeente Leiden;
 • Brochures De Ruwbouwgroep;
 • Advisering strategie STUIM, the energizing company;
 • Workshop communicatiestrategie Het Gezonde Net (fysiotherapie);
 • Persberichten, speeches en artikelen, diverse organisaties.