Jubileumboek Kiltunnel

Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en voorzittter van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (rechts) nam op 9 juni het eerst exemplaar van het boek '40 jaar Kiltunnel, Een tunnel als geen andere' in ontvangst van wegschapdirecteur Arie Bras. Ik heb de afgelopen driekwart jaar met plezier aan dit boek gewerkt. Je rijdt in minder dan een minuut door die tunnel, maar met het lezen van de verhalen die erachter zitten ben je al snel een uurtje zoet.

Voor ik aan dit boek begon, wist ik dat de Kiltunnel speciaal was. Eigendom van provincie en gemeenten, beheerd door een wegschap, bekostigd uit tolopbrengsten en met een roerige geschiedenis; stof genoeg voor een mooi verhaal. Wat pas gaandeweg het schrijfproces doordrong, is dat de bijzondere eigendoms- en beheerstructuur in alle aspecten van de Kiltunnel doorklinkt. Anders dan alle andere tunnels in Nederland is de Kiltunnel een klein bedrijf. De klant staat voorop en de ‘winkel’ moet altijd tiptop in orde zijn. De organisatie is toegewijd aan die doelen, en dat zie je in alles terug. Tolbeambten die niet alleen de tolgelden innen, maar ook waken over de veiligheid en hechten aan een warme relatie met hun klanten. Een beheerorganisatie die overal bovenop zit en kijkt door de ogen van de klant. Dan zie je bijvoorbeeld dat niet het veegschema leidend is, maar dat er direct actie wordt ondernomen als natte bladeren mogelijk slipgevaar opleveren op het fietspad. Dan zie je dat leveranciers worden uitgedaagd om voorbij de regels te kijken naar wat echt nodig is om de veiligheid en beschikbaarheid van de tunnel te garanderen. Dan zie je dat medewerkers mede worden geselecteerd op hun klantgerichtheid. Dan zie je dat provincie en gemeenten niet alleen als aandeelhouder, maar ook als belangenbehartiger van hun inwoners worden gezien. Dan zie je een organisatie met hart voor de zaak.

Daarmee was het schrijven van dit boek een mooie reis. Ik heb veel betrokkenen gesproken en nauwelijks enige wanklank vernomen. Behoudens opmerkingen over de tolheffing, uiteraard. Bijna overal in Nederland kun je bij elke brug of tunnel zo doorrijden, zonder extra kosten boven op de wegenbelasting die je jaarlijks betaalt. Dus tol betalen is raar en voelt niet altijd eerlijk, zeker voor degenen die de ontstaansgeschiedenis niet kennen. Op die reacties was ik voorbereid. Verrassend waren de nuanceringen, vooral aan de kant van de Hoeksche Waard, waar sommigen de tolheffing als efficiënt middel zien om daar de rust en het landschap te bewaren.