Communicatieworkshop Het Gezonde Net

‘Het was zeer zinvol. We hebben meer inzicht gekregen en kunnen de communicatie beter en effectiever organiseren.’ De deelnemers aan de workshopserie ‘Bepaal en implementeer je (online) communicatiestrategie’ waren zonder uitzondering positief.

In 2015 en 2016 verzorgde ik een workshopserie voor fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij Het Gezonde Net. De workshops bestond uit vier dagdelen met steeds een tussenpoos van circa vier weken. Zo konden de deelnemende praktijken hun eigen communicatiestrategie ontwikkelen en een weloverwogen, praktisch activiteitenplan voor het komende kalenderjaar uitwerken. Uit de evaluatie na afloop blijkt dat de workshops de deelnemers  inzicht hebben geboden in kansen voor de toekomst. ‘Het is een goede impuls voor onze praktijk’, aldus een van de deelnemers.

De cursus is erop gericht de praktijkeigenaren te ondersteunen in hun (marketing)communicatiebeleid. Na afloop van deze cursus beschikt de cursist over een communicatiestrategie en een praktisch communicatie-activiteitenplan voor de eigen praktijk. Bovendien hebben de cursisten praktische kennis en vaardigheden opgedaan om die communicatie-activiteiten succesvol te kunnen uitvoeren. De praktische, hands-on, invulling van de workshops sluit goed aan bij de bedrijfsvoering en leidt gedurende de workshopserie al meteen tot verbeteringen. Voor 2017 staat een nieuwe workshopserie gepland.